Mårten

I Jordbro byggs det en anläggning optimerad för livsmedelsproduktion. Anläggningen omfattar cirka 13 000 kvadratmeter produktion, lager och personalytor. Produktionen är i full gång och projektet ska stå klart i Q4 2022.

Vi har projekterat handlingar bestående av kanalisation, kraft, allmän tele, brand- och utrymningslarm, belysning och potentialutjämning.

 

Beställare: Skanska Sverige AB / Nymans Elektriska AB

Uppdragsform: Totalentreprenad

Yta: 13 000m2

År: 2021-2022

Kontakta oss

Projekt

Vega förskola

Läs mer

Kv. Hammaren 15 (Europahuset)

Läs mer

Green Storage Projekt

Läs mer
Se alla