Schibsted - The Social Kitchen

The Social Kitchen är Schibsteds nya eventyta där koncernens bolag kan samlas och interagera över gränserna.

Beläget på entréplan i Kungsbrohuset, i hjärtat av Stockholm har behovet uppstått att skapa en flexibel och mångsidig eventyta som kan anpassas för en rad olika verksamheter.

Resultatet är The Social Kitchen – en modern samlingsplats utrustad med reception, lekyta, fullskaligt kök, café, konferensrum och scen. Kort sagt, den nya och naturliga mötesplatsen för hela Schibsted-koncernen.

I projektet har N20 ansvarat för att projektera handlingar som omfattar kanalisation, kraft, allmän tele, brand- och utrymningslarm, belysning och potentialutjämning.

Fastighetsägare: Folksam

Storlek: 1100 kvm

Tidsperiod: 2023

Beställare: Schibsted

Uppdragsform: Samverkans entreprenad

No items found.
Kontakta oss

Projekt

Se alla