Rinkeby allé

Längs Rinkeby Allé byggs ett nytt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter. Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. Området ligger cirka 400 meter från Rinkeby centrum och tunnelbanan. I detta projekt har vi projekterat system- och bygghandlingar avseende kanalisation, kraft, takvärmeanläggning, solceller, belysning, flerfunktionsnät, brand- och utrymningslarm samt entré- och passerkontroll.

 

Beställare: Micasa / NCC

Uppdragsform: Samverkan / Totalentreprenad

Yta: 9000m2

År: 2020-2021

Källa bild: Winroth Arkitekter

No items found.
Kontakta oss

Projekt

Se alla