Vega förskola

I Vega byggs nu en ny förskola i två plan intill Vega skola och aktivitetshus. Produktion pågår med beräknat färdigställande sommaren 2022. Denna förskola är en av flera som byggs utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer bl.a att innehålla åtta avdelningar, ett rum för utesov, ateljéer och tillagningskök.  

Vi har projekterat handlingar för kraft, belysning (interiört och exteriört), kanalisation, data, passage, inbrotts- och brandlarm.

 

Beställare: Byggdialog AB / Haninge Kommun / Tornberget

Uppdragsform: Samverkan / Totalentreprenad

År: 2021

Källa bild: Projektengagemang AB

Kontakta oss

Projekt

Kv. Trollhättan 30 - Stockholms handelskammare

Läs mer

Green Storage Projekt

Läs mer

Järlahöjdens Förskola

Läs mer
Se alla